เป็นสาวออฟฟิศค่ะ คือมีความจำเป็นต้องใช้ตังค์ค่ะ ...ไม่เคยรับงาน...