ชื่อหญิงนะคะ อายุ23แล้วค่ะ โสด ไม่มีลูก ไม่มีแฟน
แต่มีหนี้สิน...