น้องเปนสาว เชียงใหม่ ( หาพี่ หนุ่มใต้ ดูแลระยะยาว ) อยากมีพี่พาไปเที่ยวทะเลสวยๆ...