ขอไม่มากคะแค่เปย์หนักก้อพอ ไม่เอาแบบต้องมีข้อแลกเปลี่ยนด้วยการเย,.....