เดือดร้อนมากค่ะ ใครสนใจวัยทำงาน อายุ 28 สูง 163 หนัก 47 (หุ่นสมส่วน)...