แบมมาหาพี่ช่วยเหลือ 3พันบาทค่ะ แบมสูง160 หนัก52ค่ะ ผิวขาวค่ะ...