เรียนอยู่ อายุ 22 ตี๋ สุภาพ สะอาด ตรวจสุขภาพบ่อย idline : thanawat1122